Na raspolaganju su vam tri naša benda koji vam mogu svirati a koje možete čuti redovnim danima kada radimo četvrtkom, petkom ili subotom .

U zavisnosti od benda je i cena za angažovanje koja ide od 50 do 80 eura.

Bend ‘’ Muštuluk “  Četvrtak ( harmonika, gitara, kontrabas i violina ) cena  50 eura.

Bend ‘’ Laki ‘’ Petak ( harmnonika, gitara, kontrabas i klarinet ) cena 60 eura .

Bend ‘’ Burence “ Subota  ( harmonika, gitara i daire ) cena 80 eura.

Cene su skladne promeni: ažurirane cene su na strani proslave.